beoordelingenbeoordelingenbeoordelingenbeoordelingenbeoordelingen 9,2 / 10

Meyer Totaal - voel je compleet thuis
Hero meyer-totaal-branding-01.png

Fam. Oostdam - Noordwijkerhout "De combinatie van dit bedrijf met eigen personeel is heel veel waard."

Cookies & privacy regels

Deze pagina is voor het laatst aangepast 30 NOVEMBER 2018

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Meyer Totaal gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Meyer Totaal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Meyer Totaal handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is Meyer Totaal

Meyer Totaal, gevestigd aan de Satellietbaan 10 F te 2181 MH Hillegom en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67675379, is gespecialiseerd in het realiseren van woonwensen op het gebied van keukens, badkamers, vloeren, plafonds, deuren en apparatuur.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Meyer Totaal

Op de website van Meyer Totaal kunt u bekijken welke diensten wij aanbieden, een bericht versturen en u inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Wanneer u ons een bericht verstuurt dan vragen wij u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

  • Naam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Op de website kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Om u daarvoor aan te kunnen melden, vragen wij om uw:

  • E-mailadres.

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Meyer Totaal of die van een derde partij in de EER.

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina's die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de host name die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt

Categorie persoonsgegevens (zakelijke overeenkomst) Bewaartermijn Grondslag
NAW gegevens Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Telefoon en e-mailadres Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Bankgegevens Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Overige persoonsgegevens Maximaal 1 jaar Toestemming

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt en worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

Het gebruik van uw gegevens is noodzakelijk voor:

  • de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
  • het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • het factureren en het afhandelen van uw betalingen;
  • het verstrekken van uw gegevens op basis van wet- en/of regelgeving;
  • het verstrekken van uw gegevens aan derden voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Categorie persoonsgegevens (contact-formulier en nieuwsbrief) Bewaartermijn Grondslag
Naam Maximaal 12 maanden Toestemming
Telefoon en e-mailadres Maximaal 12 maanden Toestemming
Overige persoonsgegevens Maximaal 12 maanden Toestemming

In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer dit voor het uitvoeren van de dienstverlening noodzakelijk is. De werknemers van Meyer Totaal zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij. Meyer Totaal maakt gebruik van servers binnen de EER

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd

Meyer Totaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@meyertotaal.nl

Cookies

Via deze website kan Meyer Totaal gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meyer Totaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@meyertotaal.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Meyer Totaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Meyer Totaal controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy@meyertotaal.nl

Meyer Totaal - voel je compleet thuis

beoordelingenbeoordelingenbeoordelingenbeoordelingenbeoordelingen 9,2 / 10

Ontdek het zelf,
in onze showroom.